Nikšić je premijer Sjeverne Koreje

Svojom bahatošću i beskrupuloznim kršenjem Ustava i zakona, Nermin Nikšić svakodnevno potvrđuje da bi bio najbolji premijer u Sjevernoj Koreji!

Njegova odluka da svojevoljno i nezakonito mandat direktoru Razvojne banke Federacije BiH, prosljeđivanje prijedloga budžeta Federacije BiH u parlament bez suglasnosti Vlade, odbijanje da akaže sjednicu federalne Vlade jer je uzurpirao njene nadležnosti, govore da Nikšića ne interesiraju Bosna i Hercegovina i život njenih građana, već samo želje svoga stranačkog šefa!

Da nema nikakvih obzira, Nikšić je pokazao imenujući svoga brata Mirsada Nikšića za izvršnog direktora u Autocestama Federacije BiH, dok sada opstruira imenovanje nadzornog odbora u toj istoj firmi gdje su i generalni i izvršni direktor članovi SDP, kako bi braća Nikšić nesmetano radila za svoju i korist svoje stranke! To je slučaj  i u nekim drugim javnim kompanijama u Federaciji!

Zato predsjednik Federacije BiH Živko Budimir, štiteći ustavni poredak i poštujući zakone, treba  smijeni Nermina Nikšića sa pozicije premijera i zaustavi njegovo nasilje nad institucijama i građanima Federacije BiH!