Uređuju se korita rijeka Misoča i Ljubina u naseljenim mjestima, ministar Hrenovica obišao radilišta

Korita rijeka Ljubina i Misoča, čije uređenje finansira Kanton Sarajevo, obišli su jučer ministar privrede KS Emir Hrenovica i načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić. Radi zaštite od poplava u naselju Srednje, u toku je uređenje novih 200 metara riječnog korita od ušća potoka Rače u rijeku Ljubinu i uzvodno do mosta na ulazu u naselje sa regionalnog puta Sarajevo-Tuzla. Radovi su u završnoj fazi, a do kraja godine planirano je i postavljanje zaštitne ograde na dijelu korita ove rijeke. U naselju Mlini uređuje se riječno korito Misoče u dužini od 100 metara.

„Iz budžeta Kantona za 2012. godinu izdvojeno je 160.000 KM za izvođenje radova na uređenju korita Ljubine, te 90.000 za uređenje korita Misoče. Uz ta sredstva, izdvojeno je još 15.000 KM za hitne intervencije na čišćenju korita ove dvije rijeke“ kazao je ministar Hrenovica. Istakao je da se projekt regulacije riječnih korita u ovoj općini realizuje po etapama, te najavio da će biti finansijski podržan i u 2013. godini.

Sa načelnikom Fazlićem razgovarao je i o pojedinostima projekta vodosnabdijevanja šireg područja Gajeva i Nišićke visoravni sa izvorišta Vrutak. Kako ga je informisao načelnik, realizacijom projekta bi se obezbijedile dodatne, potrebne količine pitke vode za oko 3000 stanovnika, ali i stvorili bolji uslovi za razvoj pooljoprivrede.

Izvor:http://ks.gov.ba