Druga sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Druga sjednica Općinskog vijeća Ilijaš zakazana je za danas 27.decembra 2012. godine sa početkom u 12:00 sati.

Za sjednicu je predložen dnevni red kojeg možete pročitati u nastavku.


 

1.Vijećnička pitanja i inicijative

2.Izbor stalnih radnih tijela Općinskog vijeća :

2.1a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Komisije za statut i propise

b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Komisije za statut i propise

2.2 a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu,   finansije i ekonomska pitanja

b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu,   finansije i ekonomska pitanja

2.3 a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Komisije za kulturu i sport

b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Komisije za kulturu i sport

2.4 a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Komisije za boračka pitanja

b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Komisije za boračka pitanja

2.5 a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Komisije za javna priznanja, obilježavanje historijskih događaja i ličnosti i zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa

b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Komisije za javna priznanja, obilježavanje historijskih događaja i ličnosti i zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa

2.6 a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju

b) Prijedlog Rješenja o izboru članova obrazovanju Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju

2.7 a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Komisije za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost spolova , predstavke i prijedloge

b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Komisije za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost spolova , predstavke i prijedloge

2.8 a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Komisije za poslove mjesnih zajednica i saradnju sa drugim općinama i gradovima

b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Komisije za poslove mjesnih zajednica i saradnju sa drugim općinama i gradovima

2.8 a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Komisije za zdravstvo, informisanje, socijalna i vjerska pitanja

b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Komisije za zdravstvo, informisanje, socijalna i vjerska pitanja

2.9 a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta

b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Komisije za sprovođenje javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta

2.10 a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Etičke komisije

b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Etičke komisije

2.11 a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Drugostepene stručne komisije

b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Drugostepene stručne komisije

2.12 a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Komisije za mlade i obrazovanje

b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Komisije za mlade i obrazovanje

3. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju općine Ilijaš za period od 01.01. do 31.03. 2013. godine

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini komunalnih taksi

5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka dodjele koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina na lokalitetu „Rijeka Rača – Visojevići“ općina Ilijaš

6. Prijedlog Odluke o sufinansiranju proširenja projekta deminiranja gradskog mezarja „Haluge“

7. Prijedlog Odluke o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi

8. Prijedlog Odluke o odbijanju ponude o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta

9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na potpisani sporazum o saradnji i bratimljenju između Općine Ilijaš i Općine Yozgat ( Turska).

10. Prijedlog Plana stipendiranja izuzetno nadarenih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj 2012./13. godini

11. Prijedlog plana stipendiranja učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u stanju socijalne potrebe u školskoj 2012./13. godini

12. Prijedlog rješenja iz imovinsko-pravne oblasti

13. Izvještaj o radu Službe civilne zaštite sa protivminskim akcijama za 2012. godinu

14. Informacija o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za prvih devet mjeseci 2012. godine

15. Informacija o stanju poljoprivrede na području općine Ilijaš

16. Informacija o stanju u stambeno-komunalnoj oblasti, obnovi stambenog fonda i komunalne infrastrukture na području općine Ilijaš.