Četvrta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Četvrta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš zakazana je za četvrtak 31. januar 2013. godine sa početkom u 10 sati u velikoj sali Općine Ilijaš.

Predložene su sljedeće tačke dnevnog reda :

1. Vijećnička pitanja i inicijative

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa druge sjednice OV-a

3. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2012. godinu

4. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku

5. Prijedlog Odluke o plaćama i naknadama u organu Općine Ilijaš

 

6. Prijedlog Odluke o povjeravanju vršenja poslova pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2013. godinu

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju „ Kalendara za obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine“

8. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Ilijaš za 2012. godinu

9. Prijedlog Odluke o profesionalnom obavljanju funkcije Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilijaš

10. Prijedlog rješenja iz imovinsko-pravne oblasti

11. Informacija o uspjehu i odgoju učenika u osnovnim i srednjim školama na području općine Ilijaš u školskoj 2011./12. godini